כיתוב לוגו

ניהול יחידות מחשוב ומערכי מידע

ניהול סיכונים תפעוליים

חברת מטאור הינה אחת מהחברות החלוצות בתחום ניהול סיכונים של טכנולוגיות מידע והבטחת רצף שירות (BCP). החברה גיבשה כבר לפני למעלה מ-10 שנים מתודולוגיה ייעודית לניתוח, הערכה וניהול סיכונים במערכות מידע. מתודולוגית ניהול הסיכונים של חברת מטאור אומצה ע"י לשכת מנתחי המערכות כגילוי דעת ראשון בשנת 2000. לחברת מטאור היכרות מעמיקה עם הוראות הרגולטורים בתחומים של ניהול סיכונים והבטחת רצף שירות וזאת כפועל יוצא מהניסיון הנצבר של החברה בביצוע סקרי סיכונים תפעוליים במגוון ארגונים פיננסיים. מתודולוגית ניהול הסיכונים של מטאור כוללת התייחסות לסיכונים וגורמי סיכון נוספים מעבר לאלו המפורטים בהוראות הרגולטור (כגון הוראה 357) וזאת בהתבסס על השימוש שעושה מטאור במאגר סיכונים המהווה את גרעין מתודולוגית העבודה של החברה. חברת מטאור מקפידה לעדכן את מאגר הסיכונים בעקבות כל סקר שהיא מבצעת וזאת כחלק מתחזוקת המתודולוגיה. גם שירות זה מונחה ערכים עסקיים ובבסיסו עומדת הגדרת הקריטיות העסקית של כל תהליך/שירות והקצאת משאבי הגנה וגידור בהתאמה לרמת החשיפה העסקית שנגזרת מפגיעה/הפסקה של אותו שירות. לצורך כך בנתה מטאור מודל לדירוג הקריטיות של תהליכים/שירותים עסקיים והוא משמש כתשתית לשלבים המאוחרים יותר של דירוג הסיכונים (הערכת הנזק הפוטנציאלי במקרה של התממשות כל סיכון). בנוסף למתודולוגיה ולמאגרי הידע, המהווים את התשתית לתהליך ניהול הסיכונים, בנתה מטאור כלים ותצוגות המאפשרים ללקוחותיה להמשיך ולנהל באופן שוטף את הסיכונים שאותרו ואת תכניות הגידור שגובשו.

לקוחות לדוגמא: מס"ב, שב"א, בנק מרכנתיל דיסקונט, בנק אוצה"ח, ויזה כאל, משטרת ישראל.

 

חזרה