כיתוב לוגו

ניהול פיתוח ופרויקטים

ניהול השינוי ותמיכה בהטמעה

בשנים  האחרונות גברה ההכרה כי הצלחת  פרויקט מחשוב תלויה מאד  ביכולת  הארגון להכיל את השינויים הנגזרים מהפעלת  המערכת  החדשה. ניהול השינוי הפך לענף  מרכזי וחשוב  בניהול  הפרויקטים  ובהיערכות  לקליטת המערכות.

מטאור מספקת ללקוחותיה, בסיוע יועצים ארגוניים ומומחים בתחום יחסי עבודה, שירותים בתחום ניהול השינוי כבר מהשלבים המוקדמים של הפרויקט. שירותי מטאור כוללים:

  • ניתוח השלכות האו"ש הנגזרות מפיתוח המערכת ומהפעלה של תהליכים ארגוניים חדשים.
  • הגדרה של תפקידים/עיסוקים חדשים הנדרשים במסגרת הפעלת המערכת.
  • שיווק הפרויקט בקרב כלל יחידות הארגון תוך דגש על הצגת התועלות והפגת חששות בקרב עובדי הארגון.
  • זיהוי גורמי מפתח וסוכני שינוי אותם יש לרתום כבר בשלבים המוקדמים של הפרויקט – עדכון והנחיה של פורומים של סוכני שינוי המשמשים כממשק בין הפרויקט לבין כלל הארגון.
  • הכנה והנחיה של סדנאות ניהול שינוי בקרב קבוצות מנהלים וקבוצות עובדים.
  • ייזום והובלה של הפעלות ניסיוניות (פיילוט) להמחשת תועלות המערכת ולהסרת התנגדויות.
  • ייעוץ ותמיכה בהכנת חומרי עזר להדרכות ולהטמעה של המערכת.

לקוחות לדוגמא: המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה, אגף המכס ומע"מ.

חזרה