כיתוב לוגו

ניהול פיתוח ופרויקטים

ניהול סיכונים בפרויקטי פיתוח

שירות ניהול הסיכונים של מטאור מהווה נדבך מרכזי ומהותי במעטפת הניהולית שמספקת החברה בפרויקטים של פיתוח מערכות מידע. על פי גישתה של מטאור תהליך ניהול הסיכונים של פרויקט מתחיל כבר בשלבי הייזום של הפרויקט וביצוע נכון ושיטתי של הערכת הסיכונים יכול למנוע השקעה בפרויקטים עם סיכויי הצלחה נמוכים ו/או עם תועלות צפויות נמוכות מהיקף החשיפה המוערך כבר בשלב הייזום.

חברת  מטאור  פיתחה  מתודולוגיה לביצוע  הערכה  וניהול סיכונים  בפרויקטים של פיתוח  והטמעה  של מערכות  מידע   (MPRM – Mateor's Project Risk Management) . המתודולוגיה של מטאור הוכרה ופורסמה כגילוי דעת ראשון של לשכת מנתחי המערכות בשנת 2000 והופעלה בהצלחה בפרויקטים מסוגים שונים בקרב מגוון רחב של לקוחות. יישום המתודולוגיה מומלץ בפרויקטים בעלי פוטנציאל סיכון גבוה, כמו פרויקטים רחבי היקף, פרויקטים בעלי סיכונים טכנולוגיים משמעותיים ופרויקטים בעלי סיכונים ארגוניים. 

המטרה המרכזית של השירות המוצע היא פיתוח תכניות פעולה למניעה, גידור והפחתת הסיכונים בפרויקט, קרי,

שיפור סיכויי ההצלחה של הפרויקט !

בנוסף לכך, לתהליך המוצע תועלות נוספות:

  • דיון גלוי וכן בפרויקט מזווית ראיה אחרת (מיקוד הסיכונים).
  • ניתוח גורמי הסיכון התיאורטיים והתאמתם לפרויקט בראיה אובייקטיבית.
  • קביעת סדרי עדיפויות לטיפול בסיכונים.
  • העמקת המחויבות ושיתוף הפעולה בין הגורמים המשתתפים.
  • תמיכה מתודולוגית באיתור ובגידור הסיכונים בפרויקט.

בבסיס השירות שמציעה מטאור עומד מאגר של גורמי סיכון בפרויקטים של פיתוח מערכות מידע. מאגר הסיכונים הוקם ומתוחזק ע"י החברה ומשמש כרשימת תיוג בסקירה של סיכוני הפרויקט ובדירוג החשיפה של כל אחד מהסיכונים.

מטאור פיתחה עם השנים גם כלי תצוגה המשקף את עוצמת החשיפה בכל אחד משלבי הפרויקט ובכל אחד ממרכיבי הפרויקט ובכלל זה יכולת מעקב ובקרה אחר יישום תכניות הגידור עליהן הוחלט במהלך סדנאות ניהול הסיכונים ו/או במהלך הבקרה השוטפת של הפרויקט.

לקוחות לדוגמא: פרטנר, הבנק הבינלאומי (מתף), בנק איגוד, בנק אוצה"ח, בנק מסד, משטרת ישראל, האוניברסיטה הפתוחה, לאומי קארד, המוסד לביטוח לאומי, בנק לאומי, חברת חשמל ועוד.

חזרה