כיתוב לוגו

ניהול יחידות מחשוב ומערכי מידע

בניית מודלים למשילות ITG

מטאור מספקת להנהלות של ארגונים ובמיוחד למנהלי מערכות מידע (CIO) שירותי ייעוץ ותמיכה בקבלת החלטות ניהוליות מהותיות הן בתחום התפעול השוטף של מערכי המידע והן בתחום הפיתוח וההשקעות.

במהלך השנים פיתחה החברה מודלים תומכי החלטה במגוון תחומים העומדים בליבת העשייה של מנהלי מערכות מידע ואשר מקיפים את רוב תחומי משילות ה-IT Governance) IT). המודלים  המוצעים נבנו על בסיס  גישות  תיאורטיות  עם  התאמות  המשקפות  את  הניסיון  המעשי  שצברה  החברה בעבודתה עם עשרות מנהלי מערכות מידע.

  • דירוג דרישות ופרויקטים – מודל לדירוג דרישות פיתוח על בסיס הערכת יחס עלות/תועלת. המודל כולל מיפוי של מאפייני התרומה העסקית (כולל מענה לרגולציה) ושל מאפייני העלות של כל פרויקט/דרישה וחישוב מדד ROI לכל דרישה/פרויקט. המודל מאפשר למקבלי ההחלטות לנהל את תכולת תכנית העבודה על בסיס מדידה אובייקטיבית ולא על בסיס גורמים סובייקטיביים.
  • תמחור שירותי פיתוח תוכנה – מודל  המבוסס  על  מחירון   אשר   נבנה   ע"י  מטאור  ומשקף   Best Practice בשוק  הישראלי. המודל  מאפשר  תמחור אובייקטיבי, שקוף ואחיד של דרישות ושל פרויקטים המוזרמים לאגף מערכות המידע. המודל תומך בניהול דרישות המשתמשים ומאפשר רציונליזציה של העלויות המוצגות ע"י אגף מערכות מידע ליחידות העסקיות (נקודת חיכוך מרכזית בקשר עם המשתמשים).
  • בקרת רמת שירות (SLM) – מטאור פיתחה עם השנים מספר מודלים של מדידת רמת שירות המשקפים סוגים שונים של הסכמי רמת שירות (SLA). המודלים מאפשרים מדידה אובייקטיבית וכמותית של כל מרכיבי השירות של אגף מערכות המידע ובכלל זה: זמינות, זמני התאוששות, ביצועים, רמת תמיכה במשתמשים, זמני פיתוח ועוד.
  • הקצאת משאבי תחזוקה – מודל המבוסס על דירוג יחסי של מערכות הארגון בשני ממדים – תרומה עסקית ורמת תחזוקתיות. מטאור בנתה מערך של מאפיינים המתארים את התרומה העסקית של כל מערכת לצד מערך של מאפיינים המתארים את רמת התחזוקתיות של כל מערכת. המודל תומך באיסוף המאפיינים הנ"ל ודירוג המערכות לפי יחס תרומה/תחזוקתיות כך שמבוצעת הקצאה גדולה יותר של משאבי תחזוקה למערכות עם תרומה עסקית גבוהה ורמת תחזוקתיות נמוכה. המודל מאפשר הקצאה אפקטיבית של משאבי התחזוקה של אגף מערכות המידע והימנעות מהקצאה סובייקטיבית אשר מונחית בעיקרה הקצאות העבר.
  • ניהול סיכונים תפעוליים – מודל המאפשר ניהול ובקרה שוטפת של סיכונים תפעוליים והערכת עוצמת החשיפה הארגונית כמפורט לעיל.

לכל אחד מהמודלים המוצעים בנתה מטאור גיליונות לאיסוף הנתונים הרלבנטיים, גיליונות חישוב המשקפים את מודל ההחלטה וכלי תצוגה (Dashboards) המאפשרים הצגה גרפית של התוצאות עם יכולת לביצוע מבחני רגישות.

לקוחות לדוגמא: בנק לאומי, בנק הפועלים, הבנק הבינלאומי (מתף), שירותי בריאות כללית, רשות המסים, תנובה.

חזרה