כיתוב לוגו

הדרכות

מערכות GIS

מטאור מציעה לארגונים אשר שוקלים פיתוח ו/או עוסקים בפיתוח של מערכות GIS  ו/או למנהלי פרויקטים ומשתמשים במערכות GIS השתלמות בהיקף של 5 מפגשים אשר מקיפה את הנושאים הבאים:

  • מבוא – הגדרות, סקירת התפתחות מערכות ה-GIS, דרישות מרכזיות בעולם ה- GIS ועוד.
  • איסוף נתונים והקמת בסיסי נתונים מרחביים – סוגיות, שיטות והצגת דוגמאות.
  •  ניהול נתונים מרחביים – מודלים לניהול נתונים, סקירת יתרונות וחסרונות של כל מודל.
  • מערכות מידע גיאוגרפי תומכות החלטה – דוגמאות ליישומים.
  • תצוגה (ויזואליזציה) במערכות מידע גאוגרפיות – בעיית ההכללה, ניהול שכבות, מולטימדיה במערכות GIS.
  •  מערכות מידע גאוגרפיות לניהול ובקרה (GIS (M&C.
  • בקרת איכות נתונים במערכת GIS.
  • סיכום ומגמות עתידיות.

 ההשתלמות כוללת תרגולים, הרצאת אורח והצגת דוגמאות מוחשיות של מערכות ויישומי GIS.

חזרה