כיתוב לוגו

ייעוץ וניהול תהליכי מיקור-חוץ

ניהול תקופת המעבר ובקרה שוטפת

מתודולוגית ניהול תהליכי מיקור-החוץ של מטאור (MBPO) כוללת פרק ייעודי לניהול תקופת המעבר. למטאור ניסיון עשיר בהגדרת דרישות ליישום תקופת מעבר וברשותה תכניות מעבר מפורטות שיושמו בפרויקטים קודמים. תכניות אלו כוללות הגדרת דרישות ופתרונות לנושאים הבאים:

 • הגדרת דרישות להעברת ידע מהספקים הנוכחיים לספק התפעול החדש.
 • העברת ציוד ונכסים לרשות ספק התפעול.
 • הסבת הסכמי שירות ותחזוקה קיימים.
 • העברת כוח-אדם של המזמין או של הספקים הנוכחיים לרשות הספק החדש.
 • תמרוץ הספקים הנוכחיים לשיתוף פעולה עם הספק הזוכה.
 • הכנת תכנית תפעול ונהלי עבודה – הטמעה ויישום של תהליכי עבודה חדשים.
 • הגדרת רמת שירות לתקופת המעבר ותכנית ליישום רמת השירות החדשה.
 • הגדרת תנאים לסיום תקופת המעבר.

מטאור מלווה את לקוחותיה בתכנון תקופת המעבר באופן שמבטיח מינימום סיכונים ושמירה על רצף השירות של מערכות הארגון.

מטאור פועלת כנציגת הלקוח בתהליך הבקרה אחר עמידת הספק בתכנית המעבר ולשם כך היא מפעילה כלי ניהול ובקרה המקובלים בניהול פרויקטים, מתוך התפיסה כי תקופת המעבר הנה פרויקט עם יעדים, לו"ז ותקציב מוגדרים.

עם סיום תקופת המעבר וכניסה לתקופת התפעול ממשיכה מטאור לשרת את הלקוח כגוף מקצועי המבקר את ביצועי הספק. בשלב זה עושה החברה שימוש במספר כלים, ובכלל זה:

 • כלים ארגוניים – מפגשים שוטפים עם הספק בתדירות קבועה על סדר יום ידוע וקבוע מראש (צוות תפעולי – אחת לשבוע, וועדת היגוי – אחת לרבעון, ישיבת סיכום שנה וכיו"ב).
 • כלים לניהול ההתקשרות – הבטחת יישום המנגנונים שנקבעו בהסכם לניהול ההתקשרות (טיפול בחריגות מרמת השירות, קנסות ופרסים, מדידת רמת השירות,גריעה והוספה, נוהל אישור ובקרת שו"שים וכיו"ב).
 • כלי עזר ממוכנים – מטאור מיישמת עבור לקוחותיה כלים המאפשרים מעקב ובקרה אחר רמת השירות בתקופת התפעול. כלים אלו מחליפים את שיטות הבקרה והמדידה המבוססות על דוחות נייר תקופתיים ומאפשרים הצגה גרפית ודינמית של מדדי רמת השירות עם יכולות Drill Down עד לנתוני רמת השירות הגולמיים. כלי זה נועד לספק לגורמי הבקרה בארגון יכולת בקרה נוחה אחר רמת השירות ויכולת תגובה בזמן אמת לבעיות.

לקוחות לדוגמא: הבנק לפיתוח התעשייה, רשות המים, עיריית ירושלים, סולל בונה, הבנק הבינלאומי, בנק לאומי, תנובה, המשרד להגנת הסביבה, שירות התעסוקה ועוד.


חזרה