כיתוב לוגו

ניהול יחידות מחשוב ומערכי מידע

תכנון אסטרטגי למערכות מידע

תכנית אסטרטגית למערך המידע היא נדבך חשוב בתכנון האסטרטגי העסקי של כל ארגון. מטרת התכנית הינה להבטיח תאימות מלאה בין היעדים העסקיים והארגוניים לבין האסטרטגיה הטכנולוגית של הארגון. תכנון מושכל מבעוד מועד, של מערכות המידע והטכנולוגיה, יאפשר לארגון להשיג יתרונות עסקיים בשוק תחרותי לצד שיפור השירות ללקוח, ייעול תהליכים ארגוניים והשגת חסכונות תפעוליים.

תכנית אסטרטגית למחשוב מתווה לארגון את הכיוון הטכנולוגי ומאפשרות לו לחזות ולתכנן את ההשקעות הכספיות, ויתרה מכך לאזן השקעות אלו בין כל מרכיבי מערכות המידע והטכנולוגיה על פי סדרי עדיפויות שהוגדרו ונקבעו בתכנון האסטרטגי העסקי של הארגון.

מטאור פיתחה מתודולוגיה ייעודית המושתתת על בסיס תיאורטי נרחב, ניסיון ניהולי וביצוע עשרות תכניות אסטרטגיות לארגונים מסקטורים מגוונים. מתודולוגית Mateor's IT Master Plan) MITMP), נבנתה במגמה להבטיח תהליך מובנה אשר משולב בתפיסות העסקיות והארגוניות של הגופים בהם היא פועלת.

התכנית, על פי מתודולוגיה זו, מהווה את הבסיס לפיתוח תכניות העבודה של אגף מערכות המידע והטכנולוגיה וכוללת תשובות ברורות לשאלות מהותיות כמו:

 • מהי הפלטפורמה הטכנולוגית המתאימה לארגון ?
 • מהי ארכיטקטורת המחשוב המתאימה לארגון ?
 • אילו מערכות לפתח על מנת לממש יעדים עסקיים ?
 • מהי שיטת היישום המועדפת (Make/Buy/Combine) ?
 • מהו היקף המשאבים הנדרשים למימוש המערכת (תכנון תקציבי) ?

מתודולוגית MITMP מציעה תהליך המתחיל במטרות הארגון ויעדיו העסקיים/ארגוניים, וכולל בחינת מערכות המידע והטכנולוגיות הקיימות לאור המטרות והיעדים, הגדרת הדרישות למערכות וטכנולוגיות  אשר יקדמו את הארגון להשגת מטרותיו והכנת תכנית ליישום ומימוש המערך העתידי. במסגרת התהליך, עושה מטאור שימוש במגוון כלים וטכנולוגיות מדיסציפלינות שונות, כגון: ראיונות, שאלונים מובנים, פעילות צוותית (סיעור מוחות, Mind Mapping), מחקרי אנליסטים (Best Practices), מודלים כלכליים לניתוחי עלות/תועלת, Benchmark  ועוד. השירות מבוסס על שלבים המרכזיים הבאים:

הגדרת יעדים ומצב עתידי רצוי

 • הגדרת יעדים עסקיים.
 • הגדרת יעדים ועקרונות למערך המידע העתידי.
 • הגדרת יעדים ועקרונות למערך המידע העתידי.
 • הגדרת הקשר בין היעדים הטכנולוגיים ליעדים העסקיים.
 • תכנון הארכיטקטורה העתידית ובניית מפת המרכיבים הטכנולוגיים – בניית תרשים ארכיטקטורה עתידית ואינדקס מרכיבים טכנולוגיים.
 • הגדרת הדרישות ורמת התרומה ליעדים העסקיים בכל מרכיב טכנולוגי.

מיפוי פערים

 • לימוד ומיפוי תמציתי של המצב הקיים בכל מרכיב טכנולוגי.
 • זיהוי הבעיות/הפערים המרכזיים בכל מרכיב טכנולוגי.
 • הערכת עוצמת הפער בכל מרכיב – יצירת מפת פערים (תצוגה גרפית של עוצמת הפערים על גבי תרשים הארכיטקטורה העתידית).

בחינת חלופות

 • איסוף, לימוד וריכוז של הפתרונות המובילים לכל מרכיבי טכנולוגי – הגדרת מרחב החלופות למימוש הארכיטקטורה העתידית.
 • הערכת ההתאמה של כל פתרון ליעדים ולדרישות הארכיטקטורה העתידית. הערכת הישימות ויכולת המימוש של כל פתרון (על בסיס סדרת קריטריונים מובנית ומוכנה מראש).
 • השוואה ודירוג החלופות/הפתרונות לכל מרכיב טכנולוגי.
 • בחירת הפתרונות המועדפים למימוש הארכיטקטורה העתידית.

בניית תכנית מימוש

 • הערכת הלו"ז והעלות למימוש הפתרונות הנבחרים.
 • תזמון מימוש הפתרונות (טווח מיידי, טווח בינוני, טווח ארוך).
 • בניית תכנית עבודה (משימות/פרויקטים על ציר הזמן, משכים ומשאבים נדרשים).
 • הכנת מצגת לאישור התכנית בפורום הנהלת הארגון.

לקוחות לדוגמא: חברת חשמל, בנק לאומי, טאואר סמיקונדקטור, עיריית ירושלים, ויסוניק, מירס, דן חברה לתחבורה, המוסד לביטוח לאומי, גנזך המדינה, התעשייה האווירית (ממ"ן), מע"צ, אלבר, בנק הפועלים (חלקית), לאומי-קארד, קבוצת מנורה מבטחים ועוד.

חזרה