כיתוב לוגו

ניהול פיתוח ופרויקטים

ייעוץ טכנולוגי ותכנון תשתיות

מטאור מספקת ללקוחותיה ייעוץ בתחומים טכנולוגיים מגוונים בין אם במסגרת המעטפת המקצועית הכוללת שהחברה מספקת בליווי הפרויקטים של לקוחותיה ובין אם במקרים בהם נדרשת החברה לספק ייעוץ טכנולוגי נקודתי.

הייעוץ הטכני מושתת על הידע והניסיון שצברו יועצי החברה בעשרות פרויקטים טכנולוגיים תוך השלמת הידע, במידת הצורך, ע"י מומחים טכנולוגיים ייעודיים המשמשים כשותפים עסקיים של החברה. הצוות הטכנולוגי של מטאור כולל יועצים בכירים אשר בחלקם שימשו כמנהלי טכנולוגיה (CTO) כמנהלי תשתיות בחברות גדולות.

הייעוץ הטכנולוגי של מטאור כולל את השירותים הבאים:

  • מיפוי תשתיות המחשוב של הארגון – אספקת מפת תשתיות עדכנית כבסיס לניהול התפעול ולמיפוי פערים.
  • מיפוי פערים וזיהוי נקודות תורפה במערך התשתיות של הארגון.
  • ביצוע ניתוח וחישוב הקיבולת הנדרשת (Sizing & Capacity Planning) בכל אחד ממרכיבי הארכיטקטורה המרכזיים (חומרה מרכזית, רשת תקשורת, מערך אחסון) על מנת להבטיח את רמת הביצועים הנדרשת ע"י הארגון.
  • תכנון הארכיטקטורה הטכנולוגית ובכלל זה תכנון מרכז המחשבים ובכלל זה מערך החומרה המרכזי ומערך האחסון (Data Center), תכנון רשת התקשורת ותכנון מערך אבטחת המידע.
  • בחירת המוצרים המתאימים לכל אחד ממרכיבי הארכיטקטורה תוך הבטחת האינטגרציה בין כלל המרכיבים.

מטאור פיתחה עם השנים כלים ותבניות אשר מסייעים לה באספקת השירותים הנ"ל ובכלל זה תבניות למיפוי תשתיות המחשוב, תבניות להשוואה ובחירה של מוצרים וגיליונות לניתוח וחישוב הקיבולת של כל אחת מהתשתיות הטכנולוגיות המרכזיות (מתגי התקשורת המרכזיים, שרתי בסיס הנתונים ומערך האחסון).

לקוחות לדוגמא: המוסד לביטוח לאומי, אגף המכס ומע"מ, שירות התעסוקה, רכבת ישראל, בנק לאומי, צים, גנזך המדינה, רשות האוכלוסין וההגירה.

חזרה