כיתוב לוגו

הדרכות

ניהול פרויקטים

מטאור מציעה באמצעות דר' משה אורגד, אחד מהמרצים המובילים בישראל בתחום ניהול פרויקטים, קורס למנהלי פרויקטים ו/או למועמדים לניהול פרויקטים של פיתוח תוכנה.

היקף הקורס מותאם לצורכי הלקוח והוא כולל את הנושאים הבאים:

  • מבוא – הגדרות, ועקרונות יסוד בעולם הפרויקטים.
  • מחזור החיים של פרויקט פיתוח תוכנה – שלבים מרכזיים בפרויקט.
  • סביבת הפרויקט – השפעת גורמים משיקים וחיצוניים על הפרויקט.
  • בניית  WBS – פירוק תכולת הפרויקט.
  • טכניקות לאומדן עלות הפרויקט – גישת Top-Down וגישת Bottom-Up.
  •  טכניקות תזמון - אומדן משך משימות וזיהוי תלויות.
  • תכנון והקצאת משאבים.
  • מעקב ובקרת הפרויקט – לו"ז, תקציב, תכולה וסיכונים.

 ההשתלמות כוללת תרגולים והרצאת אורח.

חזרה