כיתוב לוגו

ייעוץ וניהול תהליכי מיקור-חוץ

בחינת כדאיות


משרד הבינוי והשיכון | בדיקת כדאיות לביצוע מיקור-חוץ

חברת מטאור התבקשה לסייע לאגף מערכות המידע במשרד הבינוי והשיכון בקבלת החלטה לגבי כדאיות ביצוע מיקור חוץ של שירותי האגף, כולם או חלקם.

בשלב הראשון למד צוות מטאור את מאפייני הפעילות של האגף וניתח מדדים כמותיים ואיכותיים המתייחסים לרמת שירות, יעילות ועלות. בהמשך ביצע צוות מטאור ניתוח כדאיות שהתבסס על מודל כמותי תלת מימדי המשלב את מימד הסיכונים, מימד העלויות ומימד רמת השירות ובחן את כל מרכיבי השירות של אגף המחשוב ביחס לשלושת המימדים. תוצאות הניתוח הצביעו על כדאיות לביצוע מיקור חוץ של תפעול ותחזוקת מתקן המחשוב המרכזי ושל תשתיות המחשוב ובהתאם לכך פרסם המשרד מכרז למיקור חוץ של שירותים אלו בו זכתה חברת יבמ.

חזרה