כיתוב לוגו

ייעוץ וניהול תהליכי מיקור-חוץ

בקרה שוטפת


טאואר סמיקונדקטור | בקרת ספק מיקור-חוץ

מטאור לוותה את חברת טאואר סמיקונדקטור בתהליך ההתקשרות עם ספק מיקור חוץ לתפעול ותחזוקת תשתיות ומערכות ליבה ארגוניות. לאור קשיים שחלו בתהליך העברת האחריות לספק התבקשה מטאור ללוות את תהליך המעבר באופן צמוד ולתת פתרון לבעיות שונות שעלו בין הספק לחברה.

יועץ מטאור מיסד תהליך בקרה ולווי בהתאם למתודולוגיה המקובלת במטאור ללווי תקופות מעבר תוך שהוא מטפל בכל בעיה שצצה אחת לאחת עד להשלמה מלאה של תהליך המעבר וקבלת אחריות כוללת ע"י הספק. לאחר מכן התבקשה מטאור להמשיך וללוות את החברה בבקרה אחר הספק גם לאחר תקופת המעבר למשך תקופה של מס' חודשים על מנת לוודא ייצוב של השירותים ועמידה ברמת השירות. בתהליך זה בחן יועץ מטאור את רמת השירות של הספק באופן שבועי מתוך דוחות בקרה שהגדיר ואשר הופקו ממערכות הניהול והשו"ב של הספק ושל החברה.

חזרה