כיתוב לוגו

ייעוץ וניהול תהליכי מיקור-חוץ

ניהול תהליך הבחירה


אל על | לווי תהליך בחירת ספק תחזוקת ציוד קצה בפרישה ארצית 

חברת מטאור נבחרה ללוות את אל על בתהליך הכנת מכרז מיקור חוץ למתן שירותי תחזוקת ציוד קצה ושרתים לאלפי תחנות בקמפוס אל על בנתב"ג ואצל סוכני נסיעות בפרישה ארצית. בתהליך זה גיבשה מטאור יחד עם אל על את מתכונת השירות הנדרשת ותמכה בהחלטה לפיצול הזכייה לשני ספקים בלתי תלויים.

לאחר פרסום המכרז ניהלה מטאור את תהליך המכרז, ולאחר הגשת ההצעות ניהלה את תהליך ניתוח ההצעות וההשוואה ביניהן בהתאם לקריטריונים מוגדרים מראש ובהתאם למפ"ל שפורסם במסמכי המכרז.

בנוסף כלל תהליך הבחירה גם מפגשים בהם הציגו המציעים את תפישתם המקצועית וכן את הצוות המוצע. בסיום תהליך זה גיבשו מטאור וצוות אל על המלצה לגבי הספקים הזוכים.

חזרה