כיתוב לוגו

ייעוץ וניהול תהליכי מיקור-חוץ

ניהול תהליך הבחירה


שירותי בריאות כללית | ליווי תהליך בחירת ספק מוקד תמיכה למשתמשי מחשב

חברת מטאור לוותה את שירותי בריאות כללית בתהליך בחירת ספק מוקד תמיכה דרג א' למשתמשים פנימיים, אשר יספק את השירות במתכונת של מיקור חוץ. בתהליך זה גיבשה מטאור יחד עם הכללית את מתודולוגיית התמיכה הנדרשת והכינה מכרז פומבי.

לאחר פרסום המכרז, ניהלה מטאור את תהליך המכרז ולוותה את הכללית בתהליך בחירת הספק אשר כלל פעולות של לימוד וניתוח ההצעות, ביקור באתרי המציעים והתרשמות בלתי אמצעית מהאתר המוצע, תהליכי העבודה, מערכות הניהול והתיעוד ומהצוות המוצע. בסיום התהליך ריכזה מטאור את שלב ניקוד ההצעות בהתאם למפ"ל שפורסם במסמכי המכרז וגיבשה המלצה לחברה הזוכה.

חזרה