כיתוב לוגו

ייעוץ וניהול תהליכי מיקור-חוץ

בחינת כדאיות


פרטנר | בחינת כדאיות מיקור-חוץ בתחום יישומי אינטרנט

חברת פרטנר קיבלה החלטה כי פיתוח יישומי אינטרנט אינו נמצא בליבת העסקים שלה והחליטה, באמצעות מטאור, לבחון מיקור חוץ של תחום זה לספק מתמחה.

לצורך הבחינה פותח מודל פיתוח מבוסס תפוקות המלווה במודל כלכלי לתמחור תפוקות אלו. היקפי הפיתוח הקיים והמתוכנן נבחנו באמצעות מודל זה אל מול העלות הקיימת לכ"א פנימי וקבלנים חיצוניים. בסיומה של הבחינה, החליטה פרטנר על מיקור חוץ של תחום זה. מטאור כתבה והובילה מכרז מיקור חוץ לפיתוח יישומי אינטרנט ולוותה את תקופת המעבר של תחום זה מפרטנר לספק החיצוני.

חזרה