כיתוב לוגו

ניהול פיתוח ופרויקטים

ייעוץ טכנולוגי ותכנון תשתיות


ממשלת ישראל | תכנית אסטרטגית למערכות מידע לשימור וניהול רשומות אלקטרוניות 

מטאור גיבשה יחד עם צוות גנזך המדינה תכנית אסטרטגית לניהול ושימור רשומות אלקטרוניות, תכנית אשר תוצאותיה עתידות להשליך על כלל הפעילות במשרדי הממשלה בתחום שימור מסמכים אלקטרוניים ורשומות אלקטרוניות, כמו גם לשנות מהקצה את תהליך העבודה בגנזך.
במהלך העבודה הסתבר כי נושא ניהול ושימור רשומות אלקטרוניות הנו נושא המעסיק מדינות רבות, אולם הוא בתחילת דרכו ולא קיים עדיין פתרון הוליסטי המיושם באופן פעיל. לפיכך ערך צוות מטאור סקר גנזכים בינלאומי בשש מדינות במטרה ליישר קו עם הגנזכים המובילים בעולם בנושא זה.
בנוסף, הגדירה מטאור את התהליכים הרוחביים בממשלה ואת התהליכים המקומיים בגנזך לתמיכה בתהליכי שימור רשומות באופן אלקטרוני וגם ערכה במקביל סקר לאיתור פתרונות יישומיים וטכנולוגיים ייעודיים לתהליכי השימור והניהול של רשומות אלקטרוניות אל מול מערך של פרמטרים שפיתחה לבדיקת התאמת פתרונות אפשריים לתקני שימור רשומות לצד צרכים תפעוליים, ארגוניים וחוקיים. לאחר גיבוש הפתרון על היבטיו התהליכיים, הארגוניים, הטכנולוגיים והיישומיים פנתה מטאור יחד עם צוות הגנזך לכתיבת התכנית האסטרטגית אשר כללה גם התייחסות לתקנים, נהלים והערכות ארגונית בגנזך וביחידת המחשוב. במסגרת התכנית גובשו גם עקרונות היישום אשר תורגמו לתכנית עבודה רב שנתית ולתקציב רב שנתי. מטאור לוותה את תהליכי אישור התכנית האסטרטגית בכל הרמות הארגוניות ובכלל זה, הנהלת הגנזך, וועדת הגוי בינמשרדית שלוותה את הפרויקט ומנכ"ל משרד רה"מ.

 

חזרה