כיתוב לוגו

ניהול פיתוח ופרויקטים

ניהול סיכונים בפרויקטי פיתוח


בנק לאומי | ניהול סיכונים בפרויקט "כוכב"

כחלק מלווי פרויקט "כוכב", פרויקט להקמת תשתית אינטרנטית וסלולארית לבנקאות פרטית, ביצעה מטאור תהליך של ניהול סיכונים במהלך תקופת הפיתוח של הפרויקט.
תהליך ניהול הסיכונים בוצע בתדירות קבועה כאשר כל שלב כלל שלושה מפגשים – מפגש לזיהוי הסיכונים הרלוונטיים לשלב הפיתוח העכשווי, מפגש לתעדוף הסיכונים באמצעות תהליך מובנה של השוואה בזוגות ומפגש גיבוש תכניות גידור לסיכונים שברמה גבוהה. כל מפגש בוצע במתכונת של סדנת סיעור מוחות ודינמיקה קבוצתית כאשר משתתפי הסדנה היו בעלי תפקידים בפרויקט מהבנק ומספק הפיתוח, הנחיית הסדנאות ותכנונן בוצעו ע"י צוות מטאור. סגירת המעגל הייתה בישיבות המעקב השוטפות של מנהלת הפרויקט, בהן ביצעה מטאור מעקב אחר מימוש תכניות הגידור ובקרה אחר יעילותן.
חזרה