כיתוב לוגו

ניהול פיתוח ופרויקטים

ניהול סיכונים בפרויקטי פיתוח


משטרת ישראל | ניהול סיכונים בפרויקט פל"א

פרויקט פל"א הינו פרויקט למחשוב המערכת המרכזית של המשטרה, אשר התבצע כולו תוך שימוש במשאבי כח-אדם של המשטרה ובאחריותה. הפרויקט נועד להקיף את כל תחומי הפעילות הפלילית לרבות חקירות, תביעות וכד'. מערכת פל"א תוכננה להשתלב במערכות המודיעין, במערכת מחשוב ניידות ובמערכות נוספות במשטרה. חברת מטאור החלה ללוות את משטרת ישראל בתהליך הפיתוח, כאשר תהליך ניהול הסיכונים כלל גידור סיכונים טכנולוגיים שנגזרו מהתבססות על פלטפורמה טכנולוגית חדשה שטרם יושמה במשטרה לצד גידור סיכונים פרויקטאליים. מטאור הובילה את ניהול את המחזור הבסיסי (הראשון) של סדנאות לאיתור, דירוג ופיתוח תוכניות פעולה בהשתתפות גורמים בכירים ביותר מצד המשתמשים, כאשר במסגרת פעילות זו הייתה הפעילות הראשונה בה נפגשו יחדיו גורמים אלו עם צוות הפיתוח של הפרויקט. תהליך ניהול הסיכונים גזר שיפור משמעותי במעורבות המשתמשים בפרויקט תוך הפחתת סיכונים. בסיום הפעילות השאירה מטאור בידי המשטרה כלי מעקב ומתודולוגיה אשר אפשרו המשך קיום מחזורי של סדנאות ניהול סיכונים לאורך כל פרויקט הפיתוח וההקמה.

חזרה