כיתוב לוגו

ניהול פיתוח ופרויקטים

ניהול סיכונים בפרויקטי פיתוח


משטרת ישראל | ניהול סיכונים בפרויקט מחשוב ניידות

פרויקט מחשוב הניידות היה פרויקט מורכב מאוד מבחינה טכנולוגית ולוגיסטית, שבמרכזו התקנת ציוד מחשוב מגוון בניידות המשטרה, והפעלתו כאמצעי מרכזי בפעילות הסיור. בבסיס הפרויקט התקנת מערכות מחשוב מורכבות, אשר יהפכו כל ניידת למעין תחנת משטרה ופיתוח רשת תקשורת ניידת להעברת נתונים מן הראשונות בסוגן בארץ. חברת מטאור החלה ללוות את משטרת ישראל בתהליך ניהול הסיכונים טרם פרסום מכרז לפיתוח והקמת מערכת מחשוב הניידות כפרויקט בשיטת Turn-Key, כאשר לתהליך ניהול הסיכונים היו השלכות משמעותיות על מסמכי המפרט ועל המכרז שפורסם.

עם זכיית חברת מוטורולה בהקמת המערכת, המשיכה מטאור בניהול סיכונים של פרויקט הפיתוח באמצעות סדרה מחזורית של סדנאות ניהול סיכונים בהשתתפות גורמי משטרה מגוונים, לרבות נציגים מיחידות הסיור לצד הפיקוד הבכיר, סדנאות משותפות למוטורולה ולמשטרת ישראל, סדנאות ייעודיות למוטורולה וסדנאות ייעודיות למשטרה. במסגרת הסדנאות נבנו תכניות פעולה לכל אחד מהגורמים (מוטורולה ומשטרת ישראל) אשר שולבו למערכת מעקב אחידה. כתוצאה מתהליך ניהול הסיכונים שהובילה מטאור, עוצב מחדש הפרויקט, שונו לוחות הזמנים, אבני הדרך וחלק מהתוצרים.

חזרה