כיתוב לוגו

בחירת פתרונות מחשוב

סקרי שוק ואיתור פתרונות


לאומי | מערכת ניהול תוכן

לאומי מציג תוכן שיווקי ופרסומי לכלל הציבור באמצעות אתר שיווקי. באתר זה מוצג מידע פרסומי ושיווקי על לאומי, חברות הבנות והשירותים אותם מספק הבנק ללקוחותיו. לאחר סיום החוזה מול ספק השרות הנוכחי, ביקש לאומי לבדוק האם קיימים בשוק פתרונות המתאימים יותר לצרכיו. חברת מטאור קיבלה על עצמה לבצע בדיקה זו עבור לאומי.

במסגרת הבדיקה בוצע סקר שוק של הכלים הקיימים בשוק ובוצעה בדיקה מקיפה של היכולות הקיימות בכלים אלו מול הדרישות של מנהלי התוכן בלאומי.

לאחר תהליך מקיף של איסוף דרישות כתבה מטאור מסמך בקשה להצעות מחיר שכלל את הדרישות הפונקציונליות והטכנולוגיות מהכלי הנדרש. המסמך כלל רשימה ארוכה ומפורטת של כל הדרישות כאשר כל אחת מהן קיבלה משקל מוחלט ויחסי.

המענה של החברות נוקד על ידי צוותים מקצועיים של לאומי ומטאור והנקודות נרשמו בגיליון. על פי הניקוד הגישה מטאור את המלצותיה ללאומי. על בסיס המלצות אלו החליט לאומי להמשיך להשתמש ב-Vignette לתקופה נוספת.

חזרה