כיתוב לוגו

בחירת פתרונות מחשוב

אפיון מערכות מידע


משרד התמ"ת - מרכז ההשקעות | אפיון מערכת לביצוע השקעות מאושרות

החוק לעידוד השקעות הון מאפשר סיוע למפעלים שהוכרו כמפעלים מאושרים לצורך ביצוע השקעות. הסיוע ניתן בצורת מענקים כספיים או הטבות במס. הזרוע המבצעת של בדיקת ההשקעות בגינן ניתנו אישורים למענקים וביצוע התשלום הינם בנקים מסחריים, אשר מורשים על ידי מרכז ההשקעות. הבנקים פעלו באמצעות מספר מערכות ממוחשבות שפותחו באופן עצמאי על ידי הבנקים.
במרכז ההשקעות הוחלט לפתח מחדש, בכלים מתקדמים, מערכת אחידה לביצוע השקעות מאושרות אשר תשרת את הבנקים המעורבים  בתהליך ואת התאגידים מגישי הבקשות ואשר תהיה זמינה למרכז ההשקעות  לבקרה ולאחזור מידע.
חברת מטאור אפיינה את המערכת החדשה כולל כתיבת נהלי עבודה החל מתהליך הבקשה למענק על ידי התאגידים, דרך אישור המענק, דיווחי ביצוע ומימוש ההטבות שאושרו.
בסיום האפיון המשיכה חברת מטאור ללוות  את תהליכי עיצוב ופיתוח המערכת.

חזרה