כיתוב לוגו

בחירת פתרונות מחשוב

ניתוח ועיצוב מחדש של תהליכים


מקורות | ניתוח ועיצוב מחדש של תהליכי עבודה

חברת מטאור ליוותה את חברת מקורות בניתוח ומיפוי תהליכי עבודה. במסגרת כתיבת המכרז להפעלת מערכת חדשה, חברת מטאור ביצעה ניתוח ועיצוב מחדש של תהליכי עבודה קיימים בנושאי שכר וכח אדם, גיבשה המלצות לשינוי תהליכי העבודה במסגרת אילוצים קיימים, ערכה בקרה שוטפת למשך כל שלבי פרויקט המימוש וליוותה את תהליך היישום וההטמעה.
חזרה