כיתוב לוגו

בחירת פתרונות מחשוב

ניתוח ועיצוב מחדש של תהליכים


חברת מירס | בחינה ארגונית ביחידת המחשוב

חברת מטאור התבקשה לערוך בחינה ארגונית ביחידת המחשוב של חברת מירס במטרה לאתר חסמים בפעילות היחידה המונעים ממנה להגיש שירות מיטבי לארגון. הבחינה הארגונית כללה אפיון מפורט של יעדים מטרות ומדדי שירות של היחידה, ניתוח מעמיק של המבנה הארגוני ושל תהליכי הניהול והשירות הרוחביים ביחידה כמו גם תהליכים חוצי ארגון ותהליכים מול לקוחות חיצוניים בהם מעורבת היחידה.

תוצרי העבודה כללו המלצות לשינוי המבנה הארגוני ביחידה, מיסוד תהליכי ניהול ובקרה תוך התבססות על כלי מדידה ממוכנים והמלצות לשינויים בתהליכי עבודה שמטרתם לבטל צווארי בקבוק ומוקדי אי יעילות.

חזרה