כיתוב לוגו

בחירת פתרונות מחשוב

אפיון מערכות מידע


רשות המים | אפיון ועיצוב של מערכת הליבה המרכזית של הרשות ומערכות לוויין

מטאור לוותה את רשות המים והביוב באפיון ועיצוב של מערכת הליבה המרכזית של הרשות ומערכות לוויין. במסגרת פעילות זו הכינה מטאור תיקי אפיון מפורטים עבור מודולים מרכזיים במערכת המידע בתחום גביה והיטלים, ניהול השקעות במפעלי מים ואיכות המים. בנוסף לוותה מטאור פרויקטים מרכזיים של הרשות בינם פיתוח מערכת ה GIS של הרשות והקמת מערכת טלמטריה ארצית של הרשות.

חזרה