כיתוב לוגו

בחירת פתרונות מחשוב

סקרי שוק ואיתור פתרונות


בנק לאומי | חדרי עסקאות

בנק לאומי קיבל החלטה להיות עושה שוק בתחום המט"ח. על מנת לעמוד ביעד זה החליט הבנק לבחון החלפה או שדרוג של מערכת חדרי העסקאות שברשותו. מטאור ספקה לבנק שירותי ייעוץ שכללו הובלת תהליך אפיון דרישות ממערכת חדרי עסקאות תוך התייחסות לדרישות חדר קדמי (Front Office) ללקוחות ונוסטרו, דרישות חדר אחורי (Back Office),  בקרה תפעולית, חשבות וכספים והגדרת עץ החלטה לבחירת מערכת שהיה מקובל על כל גורמי הבנק. עם אישור האפיון הובילה מטאור תהליך של סקר שוק בינלאומי, הובלת תהליך RFI בינלאומי לבחירת החבילה כולל ניהול סדנאות מקצועיות ע"י מספר ספקים בארץ בהן הוצגו המערכות, ניתוח חלופות טכנולוגיות, ניתוח חלופות לתפעול והמלצה על חבילת התוכנה המתאימה לבנק.
חזרה