כיתוב לוגו

בחירת פתרונות מחשוב

סקרי שוק ואיתור פתרונות


בנק מרכנתיל דיסקונט | ייעוץ בבחירת מערכת לוגיסטית

מטאור ייעצה לבנק מרכנתיל דיסקונט בבחירת מערכת לוגיסטית עבור הבנק. במסגרת העבודה בוצע אפיון צרכים ממוקד תוך מתן מענה לפערים במצב הקיים בהן המערכת החדשה אמורה לטפל, בוצע סקר שוק מקיף של פתרונות בשוק הישראלי אשר מתאימים לצרכיו של הבנק, נבחנו חלופות לפתרון, כולל בחינת מוצרי המדף אל מול פרויקט פיתוח עצמי.
לאחר קבלת החלטה על הטמעת מערכת מבוססת חבילת ERP סטנדרטית, נכתב מכרז להתאמה והטמעה של מודול לוגיסטי (כחלק ממערכת ERP), נוהל תהליך הפניה לספקים,  בדיקת ההצעות והמלצה על ספק זוכה. לאחר בחירת ספק, סיפקה מטאור שירותי ליווי פרויקט אשר כללו בקרה אחר הפתרון אשר הוטמע בבנק אל מול דרישות המפרט והצעת הספק. בסיום הטמעת המערכת, ליוותה מטאור את תהליך העלייה לאוויר וההפעלה הראשונית של המערכת תוך ניהול השינוי, מתן פתרונות Ad-Hoc לבעיות וניהול תהליך התאמות נוסף לאחר העלייה לאוויר בהתאם לדרישות הלקוחות השונים בבנק.
חזרה