כיתוב לוגו

בחירת פתרונות מחשוב

אפיון מערכות מידע


רכבת ישראל | מערכת הפצת הודעות ארגונית

מטאור אפיינה עבור רכבת ישראל מערכת ארגונית להפצת הודעות. במסגרת העבודה אפיינה מטאור מערכת פנימית המרכזת באמצעות API סטנדרטי אירועים שונים בעלי אופי תפעולי (הנוגע לפעילות הרכבות) ותחזוקתי (תקלות ו/או אירועים הקשורים לתפעול מערך המחשוב) ובהתאם לסוג האירוע מפיצה הודעות SMS ו/או הודעות דוא"ל לרשימות תפוצה מוגדרות מראש ומאפשרת תשובה להודעות SMS ועדכון המערכות אשר יזמו את המסר בתשובה.

בהמשך כתבה מטאור מכרז לפיתוח והקמה של המערכת ותחזוקה שלה לתקופה של 5 שנים.

ממועד בחירת הספק, הובילה מטאור את פרויקט הפיתוח וסיפקה שירותי ליווי מקצועי בתחומי תוכן (ייעוץ ובקרה של מסמכי האפיון, גיבוש תפישת ממשק משתמש)  ובתחומים טכנולוגיים (תכנון תשתיות תוכנה וחומרה,  ניתוח Sizing והבטחת ביצועים וכד')  וספקה שירותי ניהול פרויקט לרכבת.

מטאור לוותה את הפרויקט עד עלייה מוצלחת לאוויר בשנת 2009.
חזרה