כיתוב לוגו

בחירת פתרונות מחשוב

כתיבה וניהול מכרזים


הנהלת בתי המשפט | ניהול מכרז לבחירת פתרון וספק למחשוב

חברת ליוותה את הנהלת בתי המשפט בתהליך גיבוש קונספציה מחשובית ותפעולית לבתי המשפט בארץ, פיתוח ועיצוב מפרטי פיתוח ותפעול, וניהול מהלך מכרז פומבי בנדון.

העבודה כללה בין השאר את הפעילויות הבאות :

  • גיבוש הקונספציה המחשובית העתידית של בתי המשפט, בהתבסס על ההיערכות החדשה של בתי המשפט בארץ וניסיון בתי משפט בחו"ל.
  • איפיון מפורט של מערכות המידע הנדרשות.
  • כתיבת מפרט RFP לפיתוח המערכת.
  • כתיבת מפרט RFP למיקור-חוץ (OUTSOURCING).
  • הגדרת ואיפיון קריטריונים לבחירת פתרון מתאים וזוכה.
  • ניהול מכרז מורכב ומפורט לפיתוח ומיקור-חוץ.
  • קריאת ונערכת הצעות ובחירת פתרון זוכה.
חזרה