כיתוב לוגו

בחירת פתרונות מחשוב

ניתוח ועיצוב מחדש של תהליכים


הנהלת בתי המשפט | ניתוח ועיצוב מחדש של תהליכי עבודה באולם המשפט (תכנון תהליכים נטולי נייר) 

חברת מטאור בשיתוף עם חברת אשד מהנדסים זכו במכרז לעיצוב תהליכי העבודה העתידיים ולאפיון מערך המחשוב העתידי של בתי המשפט (מב"ת 2000). מטרת העבודה הייתה לעצב תהליכים ולאפיין מערכות אשר יאפשרו מימוש של יעדי הנהלת בתי המשפט, כמו: צמצום משך השהיה של תיק בבית המשפט, שיפור רמת השירות - צמצום המאמץ הנדרש מלקוחות בתי המשפט (עבודה מרחוק – ממשל זמין), התייעלות תפעולית – התבססות על פעולות יזומות מערכת והגברת שקיפות המידע.

במסגרת העבודה בוצעו הפעילויות הבאות:

  • הגדרת דרישות וצרכים בכל אחד מתהליכי העבודה והליכי המשפט. 
  • לימוד המצב הקיים והמתוכנן בבתי-משפט בחו"ל.
  • גיבוש עקרונות לתהליכי עבודה.
  • בחינת השלכות הטכנולוגיה ותרומתה לתהליכי העבודה.
  • פיתוח תהליכי עבודה חדשים והשלכתם על מבנה ארגוני ותפקידים חדשים בהנהלת בתי המשפט.
  • מיפוי משמעויות משפטיות כנגזר משינוי תהליכי העבודה.
  • שילוב תהליכי העבודה החדשים כחלק ממכרז הפיתוח והתפעול של מערך מב"ת 2000.

 

חזרה