כיתוב לוגו

ניהול יחידות מחשוב ומערכי מידע

תכנון אסטרטגי למערכות מידע


עיריית ירושלים | תכנית אסטרטגית למחשוב

מטאור הכינה לעיריית ירושלים תכנית אסטרטגית למחשוב. במסגרת בניית התכנית בוצעה בחינה כוללת של מערכות ותשתיות אשר התיישנו בחלוף הזמן, הוגדר חזון טכנולוגי למימוש במסגרת תכנית האב וניתנו המלצות קונקרטיות הנוגעות לפלטפורמה הטכנולוגית האסטרטגית (סביבה טכנולוגית, בסיסי נתונים, מערכת הפעלה ועוד), להקמת מערכות תשתית ארגוניות מסוג CRM, BI ו- DW, לבניית פורטפוליו מערכות המחשב התפעוליות והמלצה לגבי עתיד כל מערכת.

בנוסף לאמור לעיל, העבודה כללה המלצות אודות שינוי מבנה אגף המחשוב ותכנית עבודה רב שנתית מפורטת מלווה באומדנים כלכליים למימוש ההמלצות.


 

חזרה