כיתוב לוגו

ניהול יחידות מחשוב ומערכי מידע

תכנון אסטרטגי למערכות מידע


טאואר סמיקונדקטור | הכנת תכנית אב למחשוב

מטאור בנתה לחברת טאואר סמיקונדקטור תכנית אב למחשוב שכללה ניתוח מגמות עסקיות בתחום המוליכים למחצה (Semiconductors) ובחינת מידת ההתאמה של מערך ה-IT הארגוני למגמות אלה וליעדים העסקיים שהציבה החברה בפני עצמה.

במסגרת העבודה נבחנו מערכות התשתית והתפעול, מבנה יחידת ה IT, הסביבה הטכנולוגית והתאמתה לחזון הארגון ולצרכים העתידיים וניתנו המלצות למימוש בתחומים אלו, כולל בניית תכנית מימוש רב שנתית מפורטת והכנת עומדני עלות למימוש ההמלצות.

חזרה