כיתוב לוגו

ניהול יחידות מחשוב ומערכי מידע

ניהול סיכונים תפעוליים


מס"ב ושב"א | ניהול סיכונים תפעוליים

כחלק ממדיניות ניהול הסיכונים ובקרת התהליכים בחברות שב"א ומס"ב נתבקשה חברת מטאור לערוך סקר סיכונים מקיף לכלל השירותים המסופקים ע"י שתי החברות. 

הסקר בוצע על בסיס מתודולוגית ניהול הסיכונים של מטאור וכלל את הפעילויות הבאות:

  • הגדרת רמת השירות ואילוצים תפעוליים אחרים לגבי כל שירות.
  • מיפוי שרשרת השירות בכל אחד מהשירותים.
  • מיפוי השרשרת הטכנולוגית בכל אחד מהשירותים.
  • מיפוי מערך החוזים, ההסכמים ופוליסות הביטוח של החברות.
  • איתור סיכונים תפעוליים-פיננסיים-משפטיים.
  • דירוג הסיכונים על בסיס עוצמת החשיפה של כל סיכון.
  • הגדרת תכניות פעולה והמלצות לגידור הסיכונים.
  • הכנת דוח מסכם והצגתו לדירקטוריון החברות.
חזרה