כיתוב לוגו

ניהול יחידות מחשוב ומערכי מידע

תכנון אסטרטגי למערכות מידע


ממ"ן (תעשייה אווירית) | תכנית-אב למחשוב

חברת מטאור נבחרה להשתתף בהכנת התוכנית האסטרטגית של ממ"ן לתקופה של חמש שנים. התכנית האסטרטגית של ממ"ן נגזרה מתכנית האסטרטגית של התעשייה האווירית, המבוססת על "מנועי צמיחה".

העבודה כללה בין השאר את הפעילויות הבאות:

  • מיפוי המצב הקיים.
  • ביצוע ניתוחי Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats :SWOT.
  • ניתוח מבנה ארגונית תהליכי עבודה, תפקידים, מקצועות ותקנים.
  • הגדרת יחסי העבודה עם הלקוחות (המפעלים).
  • המלצות למבנה ארגוני, תהליכי עבודה חדשים ולהיערכות מקצועית מתאימה.

 

חזרה