כיתוב לוגו

ניהול יחידות מחשוב ומערכי מידע

תכנון אסטרטגי למערכות מידע


בנק לאומי - חדרי עסקאות | בחירת פלטפורמה מחשובית

עם השלמת סקר ארגוני ותהליכי, ביצעה החברה מהלך אפיון ועיצוב פתרון מחשובי, כולל ניהול מכרז בינלאומי לבחירת פתרון מתאים.

העבודה כללה את הפעילויות הבאות:

  • מיפוי הנושאים הניתנים לטיפול באמצעות מערכות-מחשוב (בהמשך לסקר הארגוני-עסקי שבוצע בארגון).
  • ניהול סקר בינלאומי של בנקים וחברות השקעות מובילים, לאיתור וזיהוי פתרונות מחשוביים לחדרי עסקות.
  • ניהול ועדת משתמשים לעיצוב פתרון רוחבי הכולל את כל הגורמים השותפים לתהליכי העבודה בחדרי העסקות.
  • מיפוי תהליכי העבודה, איתור תהליכים ידניים המחייבים מיכון, ותהליכי בקרה חסרים.
  • ניתוח משמעויות מחשוב חדר קדמי בלבד, חדר קדמי וחדר עורפי בדירוג או מחשוב שני החדרים ביחד.
  • פיתוח ועיצוב ארכיטקטורת מחשוב משולבת לחדר קדמי, חדר אחורי ומערכות אחרות בבנק (בארץ ובחו"ל).
חזרה