כיתוב לוגו

ניהול יחידות מחשוב ומערכי מידע

תכנון אסטרטגי למערכות מידע


מ.ע.צ | תכנית אב למחשוב

מטאור גיבשה תכנית-אב לפיתוח מערכות מידע עתידיות למע"ץ. במסגרת העבודה עלו נושאים ובעיות במצב הקיים, הנובעים בעיקר ממספר רב של מערכות-בדידות ומרמת הטמעה ושימוש נמוכים במערכות.

העבודה כללה בין השאר את הפעילויות הבאות:

  • ראיונות עם גורמים שונים בארגון.
  • ניתוח תהליכי עבודה ומערכות-מידע תומכות.
  • מיפוי מערכות-מידע: איכות, אינטגרטיביות ומידת השימוש והתועלת.
  • עיצוב ותכנון ארכיטקטורת מחשוב כוללת.
  • אפיון מרכיבי מערכות מידע מרכזיים .
  • ראיית ERP של מערכות המידע במע"ץ.
  • התייחסות להיבטי תפעול של מערכות-מידע (OUTSOURCING).
חזרה