כיתוב לוגו

ניהול יחידות מחשוב ומערכי מידע

תכנון אסטרטגי למערכות מידע


לאומי קארד | בחירת פלטפורמה מחשובית

מטרת העבודה הייתה לבחון שתי אלטרנטיבות שעמדו בפני לאומי-קארד, חברת כרטיסי האשראי החדשה: שדרוג והרחבת המערכת הקיימת לטכנולוגיה מתקדמת או רכישת מערכת אפליקטיבית חדשה. 

במסגרת העבודה בוצעו הפעילויות הבאות:

  • הגדרת מטרות ויעדי החברה ואגפיה לרבות לטווח הבינוני והארוך.
  • ביצוע ניתוחי Strengths ,Weaknesses ,Opportunities ,Threats :SWOT. 
  • בחינת גורמי ההצלחה הקריטיים (CSFs-Critical Success Factors).
  • בחינה פונקציונלית של שדרוג המצב הקיים – בחינה איכותית.
  • ניהול RFI בינלאומי לבחינת מוצרים בתחום כרטיסי האשראי.
  • בחינת המשמעות הכלכלית של האלטרנטיבות.
  • בחינת ההצדקה הכלכלית בין המצב הקיים לשתי האלטרנטיבות.
  • פיתוח סט קריטריונים לקבלת ההחלטה.
  • ליווי דירקטוריון החברה והנהלתה בתהליך.
חזרה