כיתוב לוגו

פרויקטים

טאואר סמיקונדקטור | בחינת כדאיות מיקור-חוץ וניהול מכרז לבחירת ספק

במסגרת תכנית התייעלות, התבקשה הנהלת חברת טאואר סמיקונדקטור לבחון את התאמת מיקור-חוץ של  שירותי המחשוב בחברה, לעומת המשך הפעלת מחלקת מערכות-מידע.

העבודה כללה בין השאר את הפעילויות הבאות:

  • ניתוח כדאיות של המצב הקיים מול מיקור-חוץ (לתקופה של 7 שנים).
  • ניהול מכרז סגור מול 3 ספקי מיקור-חוץ.  
  • ניהול משא ומתן במקביל עם שלושת המציעים לרבות הכנת חוזה.
  • קבלת הסכמות המציעים על החוזה ונספחיו, באופן שעם החלטת החברה ניתן יהיה לממש את ההסכם מידית.  
חזרה