כיתוב לוגו

פרויקטים

קבוצת אלישרא | התאמת פתרון מחשובי לקבוצה

במסגרת התאמת פתרון מחשובי לקבוצת אלישרא (חברת אלישרא, חברת ספקטרלינק ותדיראן מערכות) מטאור בחנה את תהליכי העבודה בכל אחת מהחברות. מטאור הכינה מפרט דרישות למערכות-מידע בכל אחת מהחברות ולתאגיד כולו, מטאור בנתה קריטריונים לבחינה והערכת החלופות לפתרון, ביצעה פנייה לארבעה ספקים פוטנציאליים וקיימה פגישות עם כל אחד מהם בהן הוצגה הצעה ראשונית לפתרון מחשוב לקבוצה.
על בסיס הנ"ל, הוכן מסמך מסכם ובעקבותיו כתבה מטאור מכרז לבחירת פתרון. כמו כן, מטאור ניהלה את המכרז ובהמשך שימש צוות מטאור כ - PMO בפרויקט מימוש הפתרון.
חזרה