כיתוב לוגו

פרויקטים

בית ברל | הכנת מכרז לפיתוח אתר האינטרנט והפורטל של המכללה

במסגרת הפרויקט ביצעה חברת מטאור ניתוח מצב קיים, גיבוש המלצות לשדרוג האתר והפורטל והכינה מכרז להקמת האתר והפורטל של המכללה.

העבודה כללה ניתוח מעמיק של האתר והפורטל בהיבטים שיווקיים, פונקציונאליים, טכנולוגיים, כלכליים וארגוניים וגיבוש המלצות לשדרוגם ולהקמת יחידת אינטרנט במכללה.

כחלק מההליך נבחרה תשתית MOSS לפיתוח האתר והפורטל. ההמלצות הוצגו להנהלת המכללה וזאת בחרה לאמצם ולצאת במכרז להקמת האתר והפורטל. חברת מטאור נבחרה להכין את מכרז להקמת אתר האינטרנט והפורטל של המכללה ולנהל את ההליך המכרזי אשר כלל את: פרסום המכרז, ניהול כנס ספקים, מענה לשאלות ספקים וניהול הליך הבחירה והמו"מ עם הספקים.

בסוף הליך הבחירה ליוותה וניהלה חברת מטאור את תהליך ההקמה של אתר האינטרנט והפורטל של המכללה וזאת עד לעלייתם לאוויר. 

 

חזרה