כיתוב לוגו

פרויקטים

שירותי בריאות כללית | מערכת דיווחי נוכחות רופאים באמצעות טלפונים סלולריים

בהסכם השכר שסיים את סכסוך העבודה הארוך של הרופאים בישראל בשנת 2011 הסכימו הרופאים לדיווח נוכחות באמצעות מכשירי הטלפון הסלולרי שברשותם.

בשירותי בריאות כללית, המעסיק הגדול ביותר של רופאים בישראל (כ-7,500 רופאים ב-1,200 אתרים) נערכו להחלת ההסכם והחלו בתהליך בחירה של ספק לשירותי דיווח נוכחות באמצעות מכשירי הסלולר.

דיווח הנוכחות כולל 3 מרכיבים עיקריים: זהות המדווח, זמן הדיווח ומיקום הדיווח. מכשירי הטלפון הסלולריים אמנם מאפשרים להעביר דיווחים אלו אבל במגבלות. זיהוי המדווח נעשה על פי מכשיר הסלולר וקביעת המיקום נעשית על פי מגבלות האיכון הסלולרי של חברות הסלולרי. אמנם, לגבי האיכון של המכשיר קיימת אפשרות של איכון באמצעות מקלטי ה-GPS במכשירי טלפון חכמים ואיכון באמצעות רשתות תקשורת אלחוטיות אולם פתרונות אלו הם חלקיים ואינם מתאימים לכל הרופאים המדווחים. מגבלות אלו הוצגו בפני שירותי בריאות כללית ולחלקם נמצאו פתרונות באמצעות הנחיות או פתרונות טכנולוגיים אחרים.

בשל קוצר הזמן הדרישה הראשית הייתה לקבלת שירות מלא של דיווחי נוכחות מהרופאים בכל מכשירי הטלפון הקיימים בארץ. חברת מטאור נבחרה על ידי הכללית לבדיקת הפתרונות הקיימים בשוק ולהוצאת בקשה להצעת מחיר לקראת בחירת ספק לשירות המבוקש.

השלב הראשון כלל בדיקת שוק לאיתור הפתרונות המוצעים הקיימים הצגה של מגבלות ויתרונות שיטת הדיווח בסלולר. לאחר סקר שוק קצר התברר כי קיימות בארץ שתי חברות המספקות שירות דיווחי נוכחות באמצעות מכשירי סלולר. אמנם, הפתרונות הראשונים שהוצעו על ידי החברות היו חלקיים,  אולם, על פי דרישות המכרז התחייבו החברות להשלים את הפיתוחים הנדרשים ואת ההתאמות לשירותי בריאות כללית עד לתאריך שנקבע לתחילת הדיווחים.

לאחר שגובשו הדרישות העיקריות של הכללית נכתב מסמך דרישות מפורט והוכנו מסמכי הבקשה להצעות. בעת כתיבת מסמך הדרישות הוברר המגוון הגדול של מכשירי הטלפון הסלולרי הקיימים והיכולת לדווח באמצעותן. החל ממכשירי טלפון ישנים המאפשרים דיווח נוכחות באמצעות איכון סלולרי על ידי חיוג בלבד וכלה במכשירי טלפון חכמים בעלי מערכת הפעלה Android המאכנים את המכשיר על פי רשתות תקשורת מחשבים אלחוטיות ומספקים מיקום גם בתוך מבנים.

תהליך בחירת הפתרון והספק הסתיים בהצלחה כאשר המחיר שנדרש משירותי בריאות כללית היה נמוך משמעותית ממחיר המחירון ואף ממחיר ההשוואה אליו התייחס הערכת התקציב.

חברת מטאור התבקשה להמשיך וללוות את הפרויקט עד להקמת השירות.

 

חזרה