כיתוב לוגו

פרויקטים

תאגיד הבריאות (קרן מחקרים רפואיים) | ניתוח ועיצוב מחדש של תהליכי עבודה

מטאור ליוותה את קרן המחקרים בניתוח ומיפוי תהליכי עבודה. במסגרת הפרויקט, מטאור ביצעה ניתוח תהליכי עבודה קיימים בנושאי שכר, משאבי אנוש ונוכחות.

מטאור גיבשה המלצות לייעול ושיפור תהליכי עבודה תוך איתור כשלים בתהליכים קיימים והמלצות למחשוב תהליכי עבודה ידניים ואפיינה תהליכי עבודה חוצה מחלקות פנימיות (בתוך הקרן) וחיצוניות (בין קרן המחקרים למחלקות בית החולים).

במסגרת ליווי שינוי תהליכי העבודה מטאור הגדירה דרישות לספקי המערכות, ייצגה את הלקוח מול הספק, ביקרה את מימוש הדרישות וליוותה את תהליך הטמעת השינויים.

חזרה