כיתוב לוגו

פרויקטים

אחווה | בחינת אפקטיביות מערך המחשוב

מטאור ייעצה וביצעה בחינת אפקטיביות של מערך המחשוב במכללת אחווה. עבודת הייעוץ החלה במיפוי המצב הקיים לרבות תשתיות טכנולוגיות, אבטחת מידע, כח-אדם, התנהלות תקציבית, שביעות רצון המשתמשים וכן הלאה.

עם תום ניתוח המצב הקיים בוצע ניתוח פערים ונכתב דוח המלצות מקיף לשיפור וייעול מערך המחשוב. דוח ההמלצות נתן מענה שלם ומקיף לכל האספקטים שנבחנו ושיישומן הביא להתייעלות רבה הן בניהול יחידת המחשוב והשירותים אותם היא מספקת והן בהוצאות היחידה.

 

חזרה