כיתוב לוגו

פרויקטים

דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ | תכנית אסטרטגית למערכות מידע

מטאור גיבשה תכנית אסטרטגית למערכות מידע בדן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ, תכנית שמטרתה לבחון את הצרכים ולהגדיר פתרונות נדרשים עם תחילתה של הרפורמה בתחבורה הציבורית ובמטרה להשיג יתרון תחרותי על פני חברות אחרות בשוק זה.

מטאור ערכה סקירה מעמיקה של תיק היישומים של החברה, הן יישומים ארגוניים והן יישומים ייעודיים לתכנון תנועה וניהול מוסכים ומחסנים, לצד הגדרה של מדדים לבחינת התאמת היישומים למצב הקיים ולעתיד לבוא. במסגרת התכנית הציגה מטאור המלצות לשימור, שדרוג והחלפה של מערכות מידע בהתאם לתוצאות הבדיקה שערכה. אחר גיבוש ההמלצות פנתה מטאור לכתיבת התכנית האסטרטגית אשר כללה גם תכנית עבודה רב שנתית מתועדפת ליישום ההמלצות וגם אומדן לתקציב רב שנתי ברמת פרויקטים.

מטאור לוותה את תהליך אישור התכנית האסטרטגית בפני הנהלת החברה והמנכ"ל.

 

חזרה