כיתוב לוגו

פרויקטים

עיריית ירושלים | ליווי החלפת ספק מיקור-חוץ

מטאור לוותה את עיריית ירושלים בתהליך החלפת ספק מיקור חוץ לכלל שירותי ה- IT של העירייה. תהליך זה כלל בתחילתו הכנה של מכרז מיקור חוץ עבור שירותים אלו, מכרז שהוכן תוך שיתוף פעולה חלקי מצד הספק הקיים. בשלב שעד בחירת הספק החדש, כללו השירותים שהגישה מטאור את הכנת המכרז, את שלב ניהול המכרז ואת ניהול תהליך הערכת ההצעות אל מול המפ"ל ובחירת הספק.

מהלך העבודה כלל לווי של מצבים אשר אינם קיימים בשגרה ואשר נוצרו כתוצאה מהעדר שיתוף פעולה של הספק היוצא ומהתנגדות פעילה של עובדיו לקבל את החלטת העירייה בדבר החלפת ספקים.

 

לאחר בחירת הספק לוותה מטאור את תהליך קבלת האחריות על ידי הספק החדש (תקופת המעבר) תוך שהיא מוודאת ביצוע הולם של כל מחויבויות הספק בתקופת המעבר, בהתאם לדרישות המכרז ובהתאם להצעתו.

עם סיום תקופת המעבר המשיכה מטאור ללוות את העירייה במתן שירותי ייעוץ בתחום ה- IT שכללו הכנת תכנית אסטרטגית למערכות מידע, אפיון מערכות מידע ובחירת פתרונות יישומיים ומעקב אחר עמידת הספק בדרישות רמת השירות (SLA).

לקראת סיום תקופת ההתקשרות הראשונה של הספק, היתה מטאור שותפה בתהליכי הפקת לקחים מהסכם ההתקשרות ובגיבוש של שינויים במנגנוני מיקור החוץ כך שיתאימו לתקופה ולמצב מערך המחשוב בעירייה באותה התקופה.
חזרה