כיתוב לוגו

פרויקטים

המשרד להגנת הסביבה | ליווי תהליך בחירת ספק פיתוח ותפעול מערכות המידע

המשרד להגנת הסביבה בחר בחברת מטאור להכין בקשה לקבלת הצעות למתן שירותי פיתוח ואחזקת מערכות מידע, שירותי ניהול, תפעול, אחזקה של תשתיות ותמיכה במשתמשים בשיטת מיקור חוץ. שירותי מיקור החוץ כללו: פיתוח ואחזקת מערכות מידע, הפעלת מערכות המחשוב, ייעוץ, תכנון מקצועי, ניהול התשתיות, התקנה, אחזקה ושדרוג מערכות חומרה, תוכנה בסיסית ותקשורת, תמיכה במשתמשי מערכות המידע של המשרד, כולל ניהול והפעלת מוקד סיוע וניהול הטמעת המערכות אצל משתמשי הקצה.

במסגרת העבודה, ביצעה מטאור סקר מצב קיים לבחינת רמת השירות שניתנה למשרד ע"י הספק הקיים, בחינת השירותים הקיימים והגדרת סל שירותים חדש, פיתוח מודל למדידת רמת השירות, פיתוח מנגנון גריעה והוספה, הכנת המכרז וניהולו הכולל: פרסום המכרז, ניהול כנס הספקים, מענה לשאלות ספקים, ניהול הליך הבחירה והמו"מ עם הספקים, הכנת תוכנית מעבר וליווי המשרד בתקופת המעבר.

 

חזרה