כיתוב לוגו

פרויקטים

משרד הבינוי והשיכון | לווי תהליך בחירת ספק תפעול ותחזוקת חומרה מרכזית ותשתיות

לאחר שביצעה מטאור בדיקת כדאיות למיקור חוץ במשרד הבינוי והשיכון והמליצה על תחום התשתיות כפוטנציאל למיקור חוץ, פרסם המשרד מכרז אותו כתבה מטאור למיקור חוץ של תפעול ותחזוקה של חומרה מרכזית ותשתיות מחשוב.

לאחר פרסום המכרז ניהלה מטאור את תהליך המכרז, ולאחר הגשת ההצעות ניהלה את תהליך ניתוח ההצעות וההשוואה ביניהן בהתאם לקריטריונים מוגדרים מראש ובהתאם למפ"ל שפורסם במסמכי המכרז. בנוסף כלל תהליך הבחירה גם מפגשים בהם הציגו המציעים את תפישתם המקצועית וכן את הצוות המוצע. לאחר שנותרו שני מתמודדים פוטנציאליים לוותה מטאור גם את תהליך המו"מ הכספי (Best and Final), תוך שהיא מכינה לתהליך זה תרחישים שונים לשימוש המשרד. בסיום הבדיקה והמו"מ, גיבשו מטאור וצוות המשרד המלצה לגבי הספקים הזוכים.

 

חזרה