כיתוב לוגו

פרויקטים

משרד החינוך | לווי תהליך בחירת ספק לתחזוקת ציוד קצה ושרתים במוסדות חינוך בפרישה ארצית

מטאור נבחרה להכין מכרז לתחזוקת ציוד קצה ושרתים במוסדות חינוך ברחבי הארץ עבור משרד החינוך. הכנת המכרז כללה גיבוש של מתודולוגיית תמיכה לרבות הקמת מרכז תמיכה ושו"ב ארצי.

לאחר פרסום המכרז ניהלה מטאור גם את תהליך המכרז. לאחר הגשת ההצעות, הובילה מטאור את תהליך בדיקת ההצעות ובחירת הספק. התהליך כלל ניתוח ההצעות שהוגשו, ניתוח התאמת כלי השו"ב וניהול התמיכה שהוצעו, פגישות עם ספקים והצגות DEMO של כלי השו"ב והתמיכה, וכן הצגת שיטת ההתארגנות ומתודולוגיית התחזוקה.

לאור היקף המכרז ומורכבותו, תהליך הבחירה אף הוא היה מורכב וכלל בחינת כל הצעה ביחס לשלושה אזורים גיאוגרפיים אפשריים שביניהם נחלקו השירותים, תהליך השוואת העלויות בוצע אף לכל מציע ביחס לשלושת האזורים, וביחס למחירי מינימום ומקסימום לכל אזור שנקבעו מראש, ותוך שיקלול עלויות לשירותי בסיס (חובה) ולשירותים אופציונאליים. בסיום תהליך הבחירה גיבשו מטאור וצוות המשרד מסמך המלצות לספק זוכה לכל אזור גיאוגרפי.

חזרה