כיתוב לוגו

פרויקטים

משרד ראש הממשלה | ניהול פרויקט הקמת מערכת ארכיב וסריקת מסמכים

חברת מטאור נבחרה לנהל פרויקט סריקה והקמה של מערכת ניהול מסמכים. במסגרת זאת הכינה החברה מסמך ייזום לפרויקט (כולל אומדן כמויות, בניית תהליך העבודה, בניית תקציב וכד'), ליוותה את תכנון אתר העבודה ופיקוח על הקמתו, ביצוע ההתקשרות מול הספקים המבצעים, ניהול הפרויקט בשוטף על כל היבטיו (ניהול עובדי הארגון והספק, ניהול תקציב והתקשרויות ועוד) והטמעת התוצרים במערכות הארגון. בנוסף לאמור לעיל, ביצעה חברת מטאור אפיון של מערכת ניהול מסמכים וניהלה את תהליך הפיתוח (כולל מבדקי קבלה). במסגרת זאת הוכן מסמך אפיון, בוצע ליווי של תהלך הפיתוח והקמת המערכת ובוצעו מבחני הקבלה והטמעת המערכת בקרב משתמשי המשרד.

חזרה