כיתוב לוגו

פרויקטים

רשות האכיפה והגבייה | כתיבה וניהול מכרז לתחזוקת מערכת הליבה ומתקן מחשוב מרכזי

חברת מטאור מלווה את רשות האכיפה והגבייה בכתיבה של מכרז למתן שירותי תחזוקה למערכת הליבה "כלים שלובים" המבוססת על פיתוח עצמי בתוספת מערכות מדף שהעיקריות שבהן SAP-FI, דוקומנטום ו- MS-Exchange.

המכרז כולל גם שירותי הקמה של מתקן מחשוב מרכזי, תפעולו ותחזוקתו, ולפיכך אפיינה מטאור את הדרישות ממתקן המחשוב המרכזי, מהארכיטקטורה הטכנולוגית שנדרשה לאפשר ענן פרטי ומתשתיות החומרה.

במכרז זה התמודדה מטאור עם האתגר של שילוב שתי שיטות התקשרות שונות במכרז אחד – התקשרות מבוססת תשומות למרכיב תחזוקת המערכת והתקשרות מבוססת תפוקות למרכיב המתקן המרכזי ותפעולו.

שירותים נוספים שמגישה מטאור במסגרת עבודה זו כוללים הובלה של תהליך ניהול המכרז הכולל הפעלה של חדר מידע ומתן מענה לפניות מציעים ובדיקה וניתוח של ההצעות.

חזרה