כיתוב לוגו

פרויקטים

אגף החשכ"ל | כתיבה וניהול מכרז למערכת שכר מרכזית לעובדי המדינה

חברת מטאור מלווה את אגף החשב הכללי-חטיבת השכר ותנאי שירות בהכנה של מכרז למתן שירותי חילול שכר ללמעלה מ-200 אלף עובדים פעילים וגמלאים במתכונת לשכת שירות, זהו מכרז השכר הגדול ביותר בהיקפו במשק הישראלי.

מסגרת השירותים שמגישה מטאור במסגרת עבודה זו כוללים את מיפוי ואפיון השירותים הנדרשים מהספק, הגדרה מפורטת של הפונקציונאליות הנדרשת מהמערכת תוך התייחסות למספר רב של תת אוכלוסיות, חלקן מורכבות בהיבט חוקת השכר שלהם.

כחלק מתהליך כתיבת המכרז, ביצע צוות מטאור יחד עם הלקוח תהליך של ניתוח סיכונים אשר תוצאותיו נכללו במכרז עצמו ובתהליך ניהול המכרז ומימוש השירותים.

שירותים נוספים שמגישה מטאור במסגרת עבודה זו כוללים הובלה של תהליך ניהול המכרז הכולל הפעלה של חדר מידע ומתן מענה לפניות מציעים, בדיקה וניתוח של ההצעות וגם לווי הספק הזוכה בתהליך הקמת המערכת עד עלייה לאוויר.

חזרה