כיתוב לוגו

פרויקטים

רשות המים | חקר ישימות והכנת מכרז לסריקת מסמכי השירות ההידרולוגי

חברת מטאור הכינה מסמך חקר ישימות לבדיקת כדאיות פרויקט זיעור וסריקת המסמכים והקמת מערכת ניהול מסמכים בשירות ההידרולוגי. במסגרת העבודה נבחנו החלופות הטכנולוגיות, ההיבטים המשפטיים, התהליכיים והכלכליים של סריקת מסמכי השירות ההידרולוגי וניהולם במערכת ניהול מסמכים.

בסיום התהליך, הוצג  מסמך  מסכם  להנהלת  רשות המים והשירות ההידרולוגי והוחלט לצאת לפרויקט סריקת מסמכי השירות והטמעתם במערכת ניהול מסמכים הקיימת ברשות המים.

בסיום חקר הישימות הכינה חברת מטאור מכרז לסריקת מסמכי השירות ההידרולוגי ברשות המים וליוותה את תהליך מימושו.

חברת מטאור הכינה וניהלה (כולל מו"מ עם הספקים) את מכרז הסריקה. התהליך כלל:

  • אפיון דרישות וכתיבת המכרז.
  • ניהול תהליך הפרסום וההבהרות.
  • בחינת ההצעות שהתקבלו.
  • ניהול מו"מ עם הספקים וליווי תהליך ההתקשרות עם הספק הזוכה.

 

חזרה